Obchodní podmínky

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro HUDAMADE.EU

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) fyzické osoby podnikající Petra Hudce, se sídlem Nádražní 461, 56301 Lanškroun - Žichlínské Předměstí, IČO: 135 62 118, e-mail: obchod@hudamade.eu, telefonní číslo: +420 774 408 457 („my” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.hudamade.eu („E-shop“).

Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.  

Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. V takovém případě mají tato odchylná ustanovení ve Smlouvě přednost před ustanoveními Podmínek.

Komunikujeme primárně na dálku. Proto pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti nás a vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba, která s námi uzavírá Smlouvu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 2. Obecná ustanovení a poučení
  • Koupě Zboží je možná jen přes E-shop.
  • Při nákupu Zboží je vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli při objednání Zboží nebo při komunikaci s námi, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Objednávku u nás můžete provést jak prostřednictvím svého registrovaného Uživatelského účtu, tak i vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  • Uživatelský účet vám umožňuje zobrazit si přehled všech vašich objednávek, ale může vám přinášet i různé další výhody, jako jsou slevy či jiné akční nabídky určené našim věrným zákazníkům.
  • Uživatelský účet je zabezpečený uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Tyto přístupové údaje nikomu nesdělujte. Zákaznický účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití jakýmkoliv třetím osobám.
  • Neneseme odpovědnost za jakékoliv zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.
  • Uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit. Stejně tak ho můžeme zrušit i my, pokud porušíte tyto Podmínky nebo Smlouvu.
 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace Zboží na E-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky a potvrzením Podmínek souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili v příslušném formuláři Objednávku a následně ji odeslali. V Objednávce musí být uvedeny alespoň následující údaje:
   1. informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. vaše kontaktní i fakturační údaje;

v rámci odesílání Objednávky také odsouhlasíte tyto Podmínky, že jste si je přečetli a že se zavazujete se jimi řídit.

 • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko.
 • Vaši Objednávku vám neprodleně poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Odesláním potvrzení Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi námi a vámi.
 • Mohou nastat i případy, kdy vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • Potvrzením těchto Podmínek souhlasíte s tím, abychom používali automatický telekomunikační systém nebo faxový přístroj pro komunikaci s vámi. Takovým postupem vám nevzniknou žádné náklady. Pro jeho použití ale potřebujeme váš souhlas.
 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Tímto ustanovením není dotčena naše možnost uzavřít s vámi Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • V případě rozporu ceny Zboží na E-shopu a ceny Zboží v Objednávce se uplatní Cena Zboží v Objednávce, která je vždy totožná s cenou Zboží ve Smlouvě.
  • V případě uvedení ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní nebo číslech, není tato Cena závazná a Smlouva mezi námi a vámi není uzavřena.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Jsme oprávněni požadovat po vás úhradu zálohy, a to i ve výši Celkové ceny.
  • Platbu Celkové ceny po vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby vám zašleme v rámci Nabídky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: Obchodní podmínky Shoptet Pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • V případě bezhotovostní platby bankovním převodem jste povinni uhradit Celkovou cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je váš závazek uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání částky Celkové ceny na náš bankovní účet. V ostatních případech je Celková cena zaplacena v okamžiku provedení platby.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu.
  • Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Vlastnické právo ke Zboží na vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.
 2. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží vám bude doručeno způsobem dle vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
 • .
 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Odpovídáme pouze za včasnou expedici Zboží.
 • Po převzetí Zboží od dopravce vám doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení naší povinnosti vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • Pokud je z důvodů vzniklých na vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů vám zašleme na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 • Nebezpečí škody na Zboží na vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, na vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 • V případě, že Zboží nebylo  na E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti vás budeme vždy informovat v případě:
  1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  2. našich omezených kapacitních možností, kdy vám sdělíme odhadovaný výrobní termín, který je však vždy informativní a může být prodloužen až o jeden týden.
 • V případě, že nebudeme schopni vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené  ve Smlouvě, a to z jakéhokoli důvodu, jsme my i vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 • Jsme také oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoliv před tím, než vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli do okamžiku dodání Zboží, a to i bez udání důvodu.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době dodání Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži či instalaci, pokud je třeba;
   4. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
   5. není zatíženo právy třetích stran.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na naši adresu. Reklamaci můžete uplatnit i v sídle nebo místě našeho podnikání. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 5.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
   2. na odstranění vady opravou Zboží;
   3. na přiměřenou slevu z Ceny;
   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a my vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a my zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 • Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny. Vyskytla-li se u Zboží odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), máte právo uplatnit požadavek na slevu z Ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
  2. na odstranění vady opravou Zboží;
  3. na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 • V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
  1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena vaším jednáním anebo vaším opomenutím,
  4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě vám nebude vrácena část Ceny odpovídající vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 • Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 • V průběhu reklamačního řízení s vámi komunikujeme zejména prostřednictvím e-mailu a telefonního čísla uvedeného při uplatnění reklamace a vy s tímto způsobem komunikace potvrzením Podmínek souhlasíte.
 • O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem uvedeným při uplatnění reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady musíte prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak ho soud nemusí přiznat. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je vaší povinností nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení hradíme my.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vykli oprávněně. Můžete vytknout takovou vadu, který se projeví v době dvou let od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste podnikateli, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží. Jako podnikatel nemáte nárok na náhradu žádných nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
  4. kdy to vyplývá z povahy Zboží;
  5. jste vadu způsobili sami.
 1. odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi námi a vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy osoby kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
  • V případě, že jste spotřebitel, máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naši adresu). Pro odstoupení od Smlouvy můžete využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu Podmínek.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.2 Podmínek se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte Zboží a my vám vrátíme Cenu a nejnižší náklady na dopravu Zboží, které nabízíme.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
   1. Zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
   2. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 6.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupením od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět nám. Zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 6.2 Podmínek jste povinni nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že my porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • Odpovídáte nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • Byl-li vám společně se Zbožím poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi námi a vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy vámi, pozbývá darovací smlouvy ohledně takového dárku účinnosti a vy jste povinni nám spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 2. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@hudamade.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na vaši elektronickou adresu.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu ODR pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pro zahájení mimosoudního řešení sporů mezi námi i vámi z domácí i přeshraniční on-line kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud náš vzájemný právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena vaše práva plynoucí z platných právních předpisů.
  • Potvrzením Podmínek souhlasíte s doručováním veškeré písemné korespondence na vaši elektronickou adresu, kterou jste uvedli v rámci Objednávky nebo další komunikace s námi.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek.
  • Všechna práva k E-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Vždy vám Podmínky a odsouhlasenou Nabídku zašleme e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti [doplnit].


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:               fyzická osoba podnikající Petr Hudec, IČO: 135 62 118,

se sídlem Nádražní 461, 56301 Lanškroun – Žichlínské Předměstí.

Uplatnění reklamace 

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               fyzická osoba podnikající Petr Hudec, IČO: 135 62 118,

se sídlem Nádražní 461, 56301 Lanškroun – Žichlínské Předměstí.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy: 

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.hudamade.eu („prodávající“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Datum:

Podpis: